Det tog bara 22 år!

 
Byggandet av HMS Victory inleddes 1759 och det gick åt 91.500 kubikmeter förstklassig ek vilket motsvarar 400 enfamiljshus byggda helt i ek. Hon bemannades i krigstid av 850 man, i fredstid 650. Fartyget är 69,3 meter l ö (längd över allt) att jämföras med Götheborgs 58,5.

När Victory lämnade hemmahamnen var hon lastad med 300 ton vatten, 50 ton ved och kol, 20 ton timmer, 30 ton saltat kött, 45 ton skeppsskorpor, 10 ton mjöl, 15 ton ärter, 2 ton smör,
50 ton öl, 35 ton krut och 120 ton kanonkulor.

Victory ligger sedan 1922 i torrdocka i Portsmouth. Enligt senaste uppgiften är hon fortfarande i tjänst, förmodligen som flaggskepp för brittiska Home Fleet och är beväpnad med en amiral, en högbåtsman och två meniga.
 


Det tog 22 år att fullborda Victory-triologin
– tre delar som sammantaget bildar en enhet.


Byggandet inleddes 1977 och avslutades 1962. Triologin har bara visats som en enhet vid ett enda tillfälle. HMS Victory är känd som amiral Nelsons flaggskepp, har deltagit i många omskrivna sjöslag och tillbringat en del av sin tid i södra Östersjö.

Triologins delar:

HMS Victory däck och rigg i skala 1:98:
Den stående och löpande riggen är komplett. Riggen rekonstruerades efter "Anatomy of the Ship" (John McKay). Bygget tog 2.800 timmar (350 dagar med 8 timmars arbetsdag).
Bygget varje vinterhalvår från 1977 till april 1992. I riggen finns 4.369 knopar, nästan samtliga säkrade
med en limklick, samt 424 block och jungfrur.

Genomskärning i skala 1:50:

Visar i detalj konstruktion och detaljer, såväl synliga som osynliga. Bl a visar modellen den sinnrika lösningen på hur kölsvinet (fartygets ryggrad) ventilerades och den märkliga spisen med den självgående grillen. Byggd efter "Anatomy of the Ship".

Storbåten i skala 1:10:

Denna användes bl a till att varpa Victory –
d.v.s förflytta det tunga och stora fartyget med dess
102 kanoner.

Nils Blid

 

Fockmastens fockrå dubbelt uppförstorad.

Tops som jämförelse.

109 cm lång, 79 hög - svår att transportera i bil.
 

2014-03-14 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com