Här lyfts HMS Victorys märkligheter fram


Ovan till vänster:
En av de mycket märkliga detaljerna i Victory; kabyssen och spisen. Här utfordrades hela besättningen inklusive officerarna. Kabyssen har två dörröppningar, men inga dörrar. Kabyssen är helt öppen mot spisen. På spisens framsida syn det självgående grillspettet (undre pilen) framför den skyddade öppna elden. Den övre axeln drivs av värmen i skorstenen genom en slags propeller. På höger sida (styrbords) eldstäderna för själva spisen. När maten värms avger den ånga som leds till kondensatorn (övre pilen). Där omvandlas ångan till destillerat vatten, som användes i sjukan.

Undre bilden till vänster: Från däcket vid boksprötet leder två trummor ner luft till kölsvinet (fartygets ryggrad) för att hålla bort vatten och fukt. En av trummorna markeras med ett svart sträck.

Ovan: Det kompletta mellandäcket. Under syns timmermans förråd – ett av de få utrymmena med galler för fönsteröppningen. Timmermannens verktyg var bland de viktigaste ombord.
 

Till startsidan Victorys storbåt Victory-triologin Victorys märkligheter      

2009-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com