Mästerbyggaren knappt godkänd i skeppsbyggeri
Här är hans långa resa från kock till sjökapten

Frans Oscar Carlsson klarade med nöd och näppe godkänt betyg i ämnet skeppsbyggeri när han avlade sjökaptensexamen. Ändå byggde han för egen hand ett riktigt fartyg – förvisso endast 1,5 meter långt.
Frans Oscar Carlsson mönstrade av och på minst 20 fartyg under de 34 verksamma åren till sjöss. Här följer vi honom i spåren:

1868-1871: Började sin sjömansbana som kock på briggen HELENA, mönstrade på som 18-åring i Carlshamn 28 september och gick av i Helsingör 12 juni – en lång törn, det. Briggen byggdes i Carlshamn 1868, så Frans Oscar var nog med på jungfruresan. Briggen hörde dock hemma i Helsingborg och skeppare var var N S Lindqvist.

1871: Mönstrade ombord på briggen DILIGENCE av Helsingör som lättmatros 16 maj. Fartyget, troligen norskt. Var destinerad till Härnösand. Mönstrade av i Arendal 16 oktober samma år.

1871-1874: Mönstrade på i Helsingör 2 november i briggen HAABETS ANKER, även nu som lättmatros. Briggen var norsk och hörde hemma i Tvedestrand där hon byggdes 1867 av skeppsbyggmästare O Gunderssen. Rederiet var A Larsen & Co (han med konjaken?). Skeppare Henrickson. Mönstrade av i Tvedestrand 10 januari.

1875-1876: I loggboken över ångkorvetten Balders långresa finns antecknat 5 juni: ”Underofficeren av 3:e graden vid skepparstaten Frans Oscar Carlsson utnämns till underofficer av 2:a graden.”.

1876: Mönstrade 31 juli barkskeppet SILENTIUM, byggt i Holland 1858, men hemmahörande i Göteborg och redad av A Cullberg, skepparen hette Stackelberg. Från mönstringsorten Köpehamn gick första resan till Svartvik och vidare till England. Mönstrade av i Göteborg 21 september.

1876: Enligt inskrivningsregistret 1881-1887 skrevs F O Carlsson in i sjömanshuset i Carlshamn 19 juli med nummer 998.
 
1876-1878: Mönstrade på 7 oktober i skeppet GAMEN från Göteborg (Örnenrederiet) som var destinerad till Ostindien. Kunde mönstra av i Göteborg först 16 april 1868.

1879-1881: Mönstrade som 2:e styrman i skeppet EJDERN (Örnenrederiet) i Cardiff 29 november. Destination Australien. Mönstrade av i Stockholm 22 maj.

1885: Avlägger sjökaptensexamen vid Navigationsskolan i Carlshamn 2 maj med ”godkända betyg”. Av handlingen framgår att Frans Oscar Carlsson hade medelbetyg i mekanik, knappt godkänd i skeppsbyggeri men en hejare i navigation. Examensförrättare Wictor af Klint. Erhåller styrmansbrev 15 maj.

1885-1886: Mönstrar på i skeppet CARL från Piteå i Carlshamn 25 juli. Destination: Marseilles. Fartyget byggt i Piteå 1870, skeppare P Olsson. Troligtvis insjuknade eller avled skepparen för i Rio de Janeiro blir Carlsson 1:e styrman 2 mars. Ny skeppare C Elfström. Destination Barbados. Mönstrar av 9 oktober i Carlshamn dit fartyget kommer från Irland.

1887: Mönstrar som styrman i briggen BRAVO från Carlshamn 17 september. Fartyget ligger i Carlshamn. Kliver av redan 19 oktober i Bridgewater – en håla vid Bristolkanalen (jag har själv varit där).

1887: Erhåller sjökaptensbrev 25 oktober. I handlingen enligt förordning 22 nov 7P antecknar CF Waern att Carlsson, född 7 maj 1850 i Carlshamn, ” eger normalt färgsinne”.

1889: Frans Oscar Carlsson byter drivkraft – från vind till ånga. Mönstrar som 1:e styrman 22 mars på s/s Commerce. Ingen uppgift om avmönstring.

1889-1890: Går ombord på okänt fartyg som 2:e styrman 1 december. Mönstrar av 25 januari.

1890: Vi citerar ur Sjöhistorisk årsbok, Bengt Ohrelius: ”I början av 1890-talet mönstrade Carlsson som styrman på Æolus. Var han seglade dessförinnan vet vi inte, ej heller var han tog sina examina.”

1890-1891: Mönstrade på som 2:e styrman på s/s DANA (redare J Settervall) i Carlshamn 17 mars. Gick av 10 december i Karlshamn. Fick ut 75 kronor i månaden. Belönades med vitsordet ”godt”.


Bilder: SMM-Arkiv

Frans Oscar, omkring 1865.


Frans Oscar Carlsson, styrman

1892-1894: Mönstrade på 2 april som 2:e styrman på s/s DANA. Hyra 75 kronor i månaden. Gick av 10 december. Möjligtvis kan Carlsson också haft tjänst på på annat fartyg under perioden. Sannolikt påbörjades bygget av modellen 1892-1893.

1895: 17 augusti till 10 december. 2:e styrman på s/s LYBECK för resa till Norrköping via Åland. Av och på i Carlshamn. Hyra 60 kronor i månaden.

1896-1897: 2:e styrman s/s ERALÖ (troligtvis ERATO) 29 juli till 9 januari.

1897: Gifter sig 8 mars med Albertina Mathilda Josefina Andersson, född 3 april 1861.

1900: 2:e styrman s/s Konung Oskar 8 maj till 18 juli. Gick på i Göteborg, av i Carlshamn.

1901: Gick på som styrman på s/s BLEKINGE 27 mars i Carlshamn, av 2 juni i Carlshamn.

1902: Utsedd till kapten på s/s ÆOLUS. Drabbades av hjärtfel några dagar (fyra har nämnts) innan han skulle gå ombord.

1912: Frans Oscar Carlsson avlider 23 maj i Carlshamn.
Vi har inte funnit skriftliga uppgifter att han tidigare tjänstgjort som styrman på Æolus, men vi anser oss tämligen säkra att så har skett – kanske som rederianställd. Det finns en uppgift om att ”hon (Æolus) gick på traden Stockholm – Köpenhamn när Carlsson seglade i henne”. Bengt Ohrelius uppgifter ovan härstammar sannolikt från den legendariske museimannen Sam Svensson. Han besökte Karlshamn i början av 1950-talet i jakten efter Æolus-modellen och styrman Carlsson. Uppgifterna bör tas på allvar.

John E Persson,
kompletteringar Nils Blid

 2014-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com