Styrman Frans Oscar Carlssons livsverk

Styrman Frans Oscar Carlsson och hans Æolus i verkstaden, Karlshamn, 1910.
Observera halmludorna, en yttre skobeklädnad av tjock halm.
Användes förr av spårvagnsförare i öppna plattformar, rorsmän till sjöss och korvgubbar.
Verkstaden värmdes med köksspis, golvdraget
Byggde världens minsta ångfartyg i Karlshamn - i fotogenljus

Bild: KAROLINA KRISTENSSON, SMM
 
Han stupade två gånger framför målsnöret

Söndagsmorgon, s/s Æolus. Tomt. Tyst. Finputsat:
Så blir det på måndag, tisdag och veckans andra dagar och evigheter framöver.
Aldrig kommer en besättningsman trampa hennes däck. s/s Æolus ligger i en evig torrdocka, ty hon är världens minsta ångfartyg;
1.489 millimeter lång.

Det började 1892 ombord på det riktiga fartyget s/s Æolus och Frans Oscar Carlsson. Där kölsträckte han idén till den 40 gånger mindre modellen av fartyget, året därefter började det ta form.1912 provkördes s/s Æolus i Näsviken, Karlshamn, och 1913 levererades hon till Sjöhistoriska museet i Stockholm. Där finns hon nu, som en av museets dyrgripar.

Men så skiljer hon sig också från museets andra modeller därigenom att hon i praktiskt taget alla detaljer är ett riktigt fungerande ångfartyg.

I Sjöfartsmuseets arkiv kan man finna följande beskrivning av fartyget: "Modell, hel, spantbyggd, ångfartyg av mässing och aluminium, fullt utrustad med maskin och ångpanna. Minutiöst noggrant gjord. Dörrlås, vinschar och maskiner fungera, skrovet omålat, rakstävat och rundgattat. Södra Sveriges bolagsmärke på skorstenen. Skala 1:40…"

Modellen är i allt väsentligt lik ångaren Æolus, men har några detaljer olika detta fartyget". Carlsson utrustade modellen med en propeller medan stora Æolus hade två. Dock var Carlsson kanske synsk; 1910 byttes maskinen i Æolus och ångfartyget fick då en propeller.

Ångaren Æolus byggdes 1884 av Lindholmens varv för Södra Sveriges Rederi, vilket senare gick upp i Rederi AB Svea.

Huvudpersonen Frans Oscar Carlsson såg dagens ljus 7 maj 1850 och gick till sjöss på briggen Helena 28 september 1868. Under ett och trekvarts år var han briggens kock, vilket var en lång törn.

Efter många och delvis långa turer på segelfartyg avlade han sjökaptensexamen 2 maj vid Navigationsskolan i Carlshamn med "godkända betyg". Det visade sig att han var en hejare i navigation – men, märkligt med tanke på vad som skulle komma, med medelbetyg i mekanik och knappt godkänd i skeppsbyggeri.

Drygt två år efteråt erhåller han sjökaptensbrev vari konstaterades att han "eger normalt färgsinne".

Han var god möbelsnickare och duktig konstnär.

I början av 1890-talet mönstrade Frans Oscar Carlsson, född 1850, ombord på s/s Æolus som styrman. Han hade två drömmar: Att blir befälhavare ombord och ett bygga ångaren i miniatyr.

Frans Oscar Carlsson kölsträckte modellen i mässing 1893. Han hade egna kunskaper om fartyget, exakta ritningar och hemmagjorda verktyg – bl a en svarv som inte återfunnits. Under de långa vintermånaderna, när ångaren låg upplagd och befälet permitterades för halv lön, gjordes huvudparten av skrovets uppbyggnad och delar av maskinen.

Hur lång tid tog det att bygga modellen?
Enligt besiktningsrapporten från 1912 handlade det om minst 30.000 timmar. Men då saknas rimligtvis tre års byggtid efter 1902 samt 10 års byggtid ombord på Æolus och under vinterperioderna. Det torde inte vara fel att gissa att byggtiden uppgick i runda tal till 40.000 timmar eller 13 års effektiv byggtid med 8 timmars arbetsdag.

1902 nådde styrman Carlsson ett av sina mål; att bli befälhavare ombord av s/s Æolus – men ett par dagar innan han skulle gå ombord …drabbades han av hjärtfel (se sidan 13:
Tre frågetecken/Drömmen).
Styrman Carlsson blev bara styrman – han hann aldrig sätta sin fot ombord på ångaren som befälhavare.

I stället vigde han sitt liv åt sin egen Æolus, vid sin svarv och sitt egentillverkade snickarbänk i verkstaden bredvid boningshuset Regementsgatan 16 i Karlshamn – huset finns fortfarande kvar liksom snickarbänken, nu i Blekinge Sjöfartsmuseum.

Här satt Frans Oscar tio-tolv timmar om dagen, veckans alla dagar, året runt. Under dygnets mörka timmar i ljuset av en fotogenlampa. Det viktigaste hjälpmedlet var förstoringsglaset.

Han byggde bordläggning jämte en del detaljer såsom relingen i aluminium – drygt ett decennium efter att aluminium kommit i industriell produktion. Hur Frans Oscar kom i kontakt med aluminium är en av de stora gåtorna.

Tio år efteråt sjösattes den 148,9 centimeter långa ångaren i Näsviken, Karlshamn. Ångaren klarade närmare tre knops fart för egen maskin och uppförde sig även i övrigt väl.

Då hade Frans Oscar Carlsson lagt ner 30.000 timmar på modellbygget plus den tid han byggde under permitteringstiden och ombord på Æolus.

Så slog ödet till igen. Styrman Carlsson fick aldrig uppleva att hans andra dröm gick i uppfyllelse. När fartyget var praktiskt taget färdigt – endast två akterstag till skorstenen saknades – avled Frans Oskar Carlsson den 23 maj 1912.
Han stupade två gånger framför målsnöret .
Sex sparade uniformsknappar bland hans verktyg återstår av hans första dröm.

Där stod änkan Albertina, 51, ensam i livet. Hennes sällskap var modellen och grannfrun Maria, livförsäkringen var ångaren Æolus. Nöden stod för dörren och Albertina utbjöd ångaren till försäljning. Flera rederier kontaktades och erbjöds köpa fartyget för 10.000 riksdaler. Ointresset var dock kompakt.

1913 bildades Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum. En av dess första stora åtgärder – möjlighen en av de tidigaste – blev att starkt nedprutat inköpa styrman Carlsson mästarmodell för 5.000 riksdaler.

Här borde egentligen historien har slutat, men den kom ett fortsätta i flera avsnitt:

  • Änkan Albertina Carlsson och affären Æolus.

  • Resultatet av pojken Georg Nilssons svåra miss med brännbollsslagträet.

  • När intendenten "febrade" modellbyggaren Forss till äventyr.

  • När modellen fick liv igen.

Nils Blid

 

2014-03-17 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com