Den långa vägen till den här sidan

Det var under 1970-talets sista år som jag kom i närkontakt med styrman Frans Oscar Carlsson och hans Æolus. Det skedde vid ett av mina besök på Sjöhistoriska museet i Stockholm – ett stort antal mil från Malmö. Dåvarande informationschefen för museet, Bengt Ohrelius, föreslog att jag skulle läsa Albertina Carlssons brev, som han då, säkert med tanke på min bakgrund som journalist, kallade för museets största skandal.
Det var inga vackra brev precis.
Efter diskussioner med dåvarande intendenten Gösta Webe enades vi om jag att skulle ge mig i kast med hela storyn om styrman Carlsson och hans Æolus. Tankarna var att publicera historien i ett större avsnitt i Sjöhistorisk årsbok eller en bok.
Det blev ett antal resor runt Sverige. Bl a mötte jag Hjördis Nilsson, som hade ett klart minne av Albertina och Frans Oscar Carlsson . Hjördis växte upp tillsammans med dem.

Under mina resor i Frans Oscars spår mötte jag John E Persson, som tog tag i Frans Oscars liv till sjöss och s/s Æolus öden och äventyr.
Han hjälp har varit – och är – ovärderlig.

Dock tog Wasa över museet. Planerna på en skriftlig berättelse dog ut, stannade vid en större artikel i tidningen Arbetet.
Allt hamnade i en pärm i mina hylla.
Där låg den ända fram till våren 2009. Jag hade skaffat en hemsida. Plötsligt insåg jag att materialet kunde publiceras.

sh
Sören Hansen, modern grafiker.

Rolf-Kerstin
Bild: STIG JOHANSSON
Rolf och Kerstin i Karlshamn.

Ett intensivt arbete påbörjades tillsammans med min vän och datorspecialisten Sören Hansen. Vi har en gemensam bakgrund i tidningsframställning; jag på redaktionen, Sören i sätteriet. Arvet från att utforma tidningar förr fördes vidare.
Plötsligt fick jag kontakt med Rolf Nilsson i Karlshamn – en person som jag förgäves jagat under 1980-talet, men även ett tag under 2009. Det blev ett viktigt möte – inte bara för
undertecknad utan även för Rolf själv. Denne hade på sin fars uppdrag tagit vara på allt som sparats från Albertinas och Frans Oscars hem. Rolf drömde om att Frans Oscar-rum på ett av Karlshamns museer, men besvikelser var allt han fått.
Så kom Carlsson och
Æolus tillbaka till honom. Han tog hjälp av f d grannen Kerstin Johansson, som blev den digitala länken till Rolf - Kerstin förde in mig i Carlssons hem som Rolf sparat och vårdat i så många år.

Under mina ”Aeolus-år” har jag fått stor hjälp av många – men inget kan jämföras med vad Kerstin gjort. Hennes kamera och dator har jobbat flitigt under månaders gång.
Men framför allt är det personalen på Sjöhistoriska museet i Stockholm som möjliggjort min berättelse om Albertina, Frans Oscar och
Æolus-modellen. Bengt Ohrelius och Gösta Webe redan nämnda. I slutändan fotografen Karolina Kristensson, som gett modellen en ytterligare dimension, men framför allt Robert Ekstrand på fotoarkivet vars tålamod tycks vara oändligt.
Utan Sjöhistoriska museets hjälp hade denna historia aldrig publicerats.


Nils Blid

Tre frågetecken
Det finns all anledning att ställa två stora frågetecken och ett mindre i historiebeskrivningen om styrman Carlsson:
Drömmen? Enligt alla källor utsågs Frans Oscar Carlsson till befälhavare på Rederi AB Södra Sveriges s/s Æolus, men inte kunde gå ombord på grund av hjärtsjukdom. Vi vet att han tjänstgjort på ett av rederiets fartyg 1891. Vi vet inte om han varit styrman på s/s Æolus, som efter 1896 förmodligen betraktats som rederiets flaggskepp.
Æolus fördes efter leveransen 1884 av P O Söderquist, som anställts av bolaget 1886. Han blev avlöst 1895 av E L Paulsson, som varit i bolaget sedan 1886. Han avlöstes av S af Klinteberg någon gång före 1905.
Med tanke på den långsamma befordringsgången inom rederiet förefaller uppgiften om att Carlsson utnämnts till befälhavare som tills vidare som mindre trolig.

Æolus? Det andra stora frågeteckning handlar om mönstringslistan i Sjömanshuset i Carlshamn. Carlsson skrivs in i sjömanshuset 19 juli 1876 med nummer 998. I rullan noterades alla på- och avmönstringar. Skedde sådant i andra sjömanshus skulle dessa noteras i Carlshamns liggare.
I liggaren är luckorna synnerligen stora. Några kan förklaras av vinteruppehåll. Andra av bristfälliga kommunikationer. Slarv är tänkbart. Ytterligt märkligt är att s/s Æolus inte nämns på någon plats. I själva verket har vi än så länge inte ett enda skriftligt belägg på att Carlsson tjänstgjort ombord av Æolus.
Dock talar modellens detaljer om en gedigen kunskap om fartygets detaljer.

Aluminium? Modellen byggdes i stora delar av aluminium. Uppgifter säger att byggandet av modellen inleddes 1892-93. 1902 inledde Carlsson byggandet på heltid. Aluminium gjordes kommersiellt gångbart 1886 genom samtida upptäckter i Frankrike och USA.
Hur kom Carlsson i kontakt aluminium? Det är kanske den stora frågan i historien om styrman Carlsson och hans Æolus. Men vet dock att aluminium började användas i Sverige under 1890-talet genom import.
Aluminium ansågs före 1859 som dyrare än guld. Kan detta ha varit anledningen till styrman Carlssons val av aluminium som byggmaterial?


Nils Blid, källmaterial John E Persson

Blytidningen till heders igen
Under 1900-talets senare del dök ett nytt begrepp inom tidningstekniken; ny teknik – datorn tog över. En yrkesgrupp, tidningsgrafikerna, raderades ut.
Den här hemsidan är producerad i en ny form av ny teknik.
Vi har nämligen återgått till blytidningens tid.
På redaktionen skrevs det, gjordes bilder och rubriker. Slutligen sammanfogades materialet i en löst skissad layout. Allt skickades till sätteriet med hjälp av rörpost eller, tidigare, via vaktmästare
I sätteriet omvandlades allt till bly – till största delen ett handarbete.
De grafiska reglerna var heliga och formsatte blysidan.
Så har vi, f d grafikern Sören Hansen och f d journalisten Nils Blid, arbetat. Layouten är gjord i PageMaker, den färdiga sidan i FrontPage. De gamla arbetssätten och grafiska regler har tillämpats. E-post har ersatt rörposten.

Nils Blid, Per Albin Hanssons väg 52 A. 214 63 Malmö.
Telefon: 040-96 89 30.
E-post: nils.blidbahnhof.se

Søren Hansen
E-post: hansensoren
hotmail.com
Skriv in epostadressen

Här är mina 15 källor
Källförteckning:
Statens Maritima Museer/Sjöhistoriska museet, text- och fotoarkiven.
Sjöfartsmuseet, Göteborg, Arkiv/Samlingar/Bibliotek.
Uppgifter om Frans Oscar Carlssons mönstringar – John E Persson, Linköping, eget arkiv.
Landsarkivet i Lund, ”Sjömanshuset i Carlshamn”, F O Carlssons på- och avmönstringar 1889-03-22 – 1901-06-02.
Teknisk Tidskrift/Skeppsbyggnadskonst 1929-09-21, sid.75-76.
Dagens Nyheters söndagsbilaga 1931-08-23.
Teknikens Värld, nr. 19, 1958.
Blekinge Läns Tidning 1964-02-22.
Hjördis Nilsson, Göteborg, intervju om Albertina Carlsson, bilder, bildbeskrivningar 1977.
Greta Wern, tidningen Dagen, intervju om Aeolus och Radio Ibra. 1977
Arbetet 1977-80.
Sjöhistorisk årsbok, 1979-80. Bengt Ohrelius/Aeolus, sid 10-14.
Sjöhistorisk årsbok, 1990-91. sid 53-56
Blekinge Ångbåt & Segel, nr. 5 1995, Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn
Nostalgia, nr. 5, 2001.

2014-04-14 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com