Han kritade fönstret för att gömma sig
Frans Oscar drog sig tillbaka, Albertina sökte sig utåt

Hur var egentligen Frans Oscar Carlsson? Svaret på frågan, som gäckat många, finns i en skrift från Blekinge Sjöfartsförening. Thomas Edvardson Juhlin har träffat karlshamnsbor som har ett klartminne av makarna Carlsson.

Så här skriver han: Som nioårig pojke träffade Josef Sonesson sjökapten Frans Oscar Carlsson i hans modellverkstad utmed Lotsgatan i Karlshamn. Denna hade tidigare fungerat som segelstuga för förvaring av segel under vinteruppläggningarna. Josef följde med sin far, före detta sjömannen och stuveriarbetaren Bernth Sonesson, vilken kom väl överens med Frans Oscar.

Enligt Josef var Frans Oscar Carlsson en tystlåten och någon inbunden person – en reslig och muskulös med pigga ögon. Han satt ensam hela dagarna i sin verkstad och var inte glad att visa upp modellen. Han släppte ogärna in någon. Utmed gatustråket längs Lotsgatan hade han kritat fönsterna vita, för att folk inte skulle se in till honom där han satt och arbetade med modellen.

I flera dagar kunde Frans Oscar hålla på med att tillverka egna verktyg, som han utvecklade själv. Han ansåg att de var för dyra att köpa. När Frans Oscar arbetade med små detaljer som lås spel etc, hade han lupp för ögat.
Sjökaptenen hade inget umgänge. Han levde ett tillbakadraget liv på sin gamla skeppargård – en fastighet från mitten av 1700-talet.

Däremot var hans maka Albertina glad att slå sig i lag med folk. Hon satt närmast och väntade på folk, där hon hängde i sitt fönster utmed Regeringsgatan. Det var hennes tidsfördriv, när hennes man tillbringade hela dagarna i verkstaden mot den gamla segelstugans gårdssida. Albertina lämnade ogärna sin plats och som hon klängde sig fast vid till sin död. Många äldre karlshamnare minns henne, där hon satt i sitt fönster.

För karlshamnarna var och förblev Frans Oscar Carlsson en säregen personlighet så länge han levde. Han var, enligt Sonesson, en varm och godhjärtad människa som gick sina egna vägar. Ville han sträcka på benen och ta en promenad förlade han denna ut i Vägga eller mot Dala. Han var en reslig natur med ett omvittnat intresse för båtar och hav.

Lotsgatan i Karlshamn
Lotsgatan i Karlshamn med den gamla segelstugan. I rummet bakom fönstret vid gatuljuset byggde styrman Carlsson modellen, men vid fönstret mot gårdssidan. Maria och Martin Nilsson bodde i grannhuset (nu borta), Albertina och Frans Oscar i det något lägre huset med adress Regeringsgatan, först nr 103 senare 16.
(Målning av Benny Gustavsson 1990
efter fotografi från 30-talet)

Som fastighetsägare och sjökapten var Frans Oscar Carlsson etablerad i stadens sjökaptenskretsar. Han var aktad och respekterad som en kunnig sjöman, men umgicks inte gärna med sina kollegor. Han var känd som en tillbakadragen person.

Thomas Edvardson Juhlin

Fotnot: Bilden av Albertina Carlsson ovan överensstämmer med den bild Hjördis Nilsson gav mig vid min intervju i början av 70-talet.

Nils Blid

 2014-03-11 © Nils Blid design hansensorenhotmail.com